Cá cược trực tiếp thể thao điện tử

Nghiên cứu - Trao đổi

Tài liệu Hướng dẫn sản xuất bản tin

Tài liệu Hướng dẫn sản xuất bản tin

27/03/2021 - 15:30:17
Để sản xuất một bản tin đa phương tiện (bản tin in, phát thanh, truyền hình) đều phải thực hiện các bước như tìm hiểu nhận biết vấn đề, thu thập thông tin, xây dựng kịch bản, thực hiện (viết, sản xuất, hậu kỳ), cuối cùng là theo dõi, đánh giá.

Tài liệu Hướng dẫn sản xuất bản tin

Tài liệu Hướng dẫn sản xuất bản tin
05/05/2023 - 18:52:56
Để sản xuất một bản tin đa phương tiện (bản tin in, phát thanh, truyền hình) đều phải thực hiện các bước như tìm hiểu nhận biết vấn đề, thu thập thông tin, xây dựng kịch bản, thực hiện (viết, sản xuất, hậu kỳ), cuối cùng là theo dõi, đánh giá.