Cá cược trực tiếp thể thao điện tử

Ngành/nghề: Đồ họa đa phương tiện

Ngành/nghề: Đồ họa đa phương tiện

27/03/2021 - 15:30:17
Đồ họa đa phương tiện là ngành học ứng dụng các phần mềm, công cụ máy tính để thiết kế sản phẩm đồ họa 2D trên bề mặt như sách, báo, biển quảng cáo, trang web, mạng xã hội và sản phẩm nội dung giải trí kỹ thuật số.

Ngành/nghề: Đồ họa đa phương tiện

Ngành/nghề: Đồ họa đa phương tiện
11/03/2022 - 23:11:41
Đồ họa đa phương tiện là ngành học ứng dụng các phần mềm, công cụ máy tính để thiết kế sản phẩm đồ họa 2D trên bề mặt như sách, báo, biển quảng cáo, trang web, mạng xã hội và sản phẩm nội dung giải trí kỹ thuật số.