Cá cược trực tiếp thể thao điện tử

VTV College: Kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024

Ban Biên tập
11/10/2023 - 15:02:20
VTV College: Kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024

Ngày 29/9/2023, Đoàn thanh niên Cá cược Esports Live ban hành Kế hoạch số 10/KH-ĐTN về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU    

1. Giáo dục lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.    

2. Nâng cao hiểu hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu các gía trị văn minh nhân loại, củng cố mở rộng kiến thức các môn học.    

3. Củng cố vững chắc các kỹ năng cơ bản đã được rèn luyện từ THCS, THPT, từ đó phát triển các năng lực tự hoàn thiện; năng lực giao tiếp ứng xử; năng lực thích ứng; năng lực hoạt động chính trị xã hội; năng lực tổ chức quản lý; năng lực hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.    

4. Tạo sân chơi lành mạnh, các hoạt động hấp dẫn, thu hút tập hợp thanh niên.    

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN    

1. Cụ thể hoá các nội dung hoạt động, nêu rõ hình thức triển khai sao cho hoạt động đi vào chiều sâu, gắn với các hoạt động của các chi đoàn và phù hợp với tình hình thực tế.    

2. Mỗi chủ đề hoặc hoạt động sẽ chọn một chi đoàn làm điểm để chỉ đạo.    

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi đoàn.    

4. Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh để tạo động lực cho các hoạt động phong trào đoàn.    

III. CÁC CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐIỂM THEO THÁNG    

- Tháng 9/2023: Khởi động năm học mới    

- Tháng 10/2023: Tiếp lửa đam mê    

- Tháng 11/2023: Mái trường - Thầy cô - Bạn bè    

- Tháng 12/2023: Một kỳ học đáng nhớ    

- Tháng 1/2024: Chào mừng ngày học sinh, sinh viên    

- Tháng 2/2024: Vui xuân mới không quên nhiệm vụ    

- Tháng 3/2024: Tháng Thanh niên và hành động của tuổi trẻ VTVCollege      

- Tháng 4/2024: Ngày hội thống nhất đất nước.    

- Tháng 5/2024: Học tập và làm theo lời Bác.    

- Tháng 6, 7, 8/2024: Chiến dịch tình nguyện Hè.    

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC    

Các phong trào hoạt động trong cả năm học  

1. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

2. Công trình thanh niên 

3. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên     

KH Đoàn TN 2023.3
KH Đoàn TN 2023.4
KH Đoàn TN 2023.5

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

5.1. Đoàn trường    

- Báo cáo kế hoạch cụ thể từng hoạt động với Cấp uỷ và phối hợp với các tổ chức trong nhà trường.    

-Xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024 và cụ thể bằng các kế hoạch thông báo tới các chi đoàn.    

- Phối hợp cùng các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn cấp trường trong năm học.    

5.2. Các chi đoàn    

- Căn cứ chương trình công tác Đoàn cụ thể hoá bằng hành động, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra.    

Trên đây là kế hoạch năm học của Đoàn thanh niên, kế hoạch có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị các cá nhân, tập thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.    

Nguồn: Đoàn thanh niên